NEWS
Cổ đông

THÔNG BÁO tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt (01/09/2020)

Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn

Tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt, tỉ lệ 7% trên mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông: 17/9/2020.

Ngày tạm ứng cổ tức: 29/10/2020.

Người viết : admin Ngày : 01/09/2020