NEWS
Cổ đông

THÔNG BÁO thay đổi thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 (16/03/2020)

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dệt lưới trân trọng thông báo đến quý cổ đông nội dung tạm hoãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Vì lý do dịch viêm phổi Covid-19 đang lây nhanh, nhằm thực hiện khuyến cáo của Bộ y tế về việc không tập trung đông người, Công ty không tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông vào ngày 26 tháng 3 năm 2020.

Dự kiến thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là trong vòng 30 ngày sau khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố hết dịch bệnh, nhưng không trễ hơn ngày 30/6/2020.

Công ty sẽ công bố thông tin (thay cho thư mời) về thời gian và địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trên website của Công ty để quý cổ đông được biết và đến dự họp.

 

Người viết : admin Ngày : 16/03/2020