NEWS
SHAREHOLDER

THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIẤY PHÉP KINH DOANH

Thứ tư, 27/05/2009, 07:46 GMT+7


HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN  DỆT LƯỚI SÀI GÒN

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC THAY ĐỔI GIẤY PHÉP KINH DOANH NHƯ SAU

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh : Số 4103000049 Do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM cấp ngày 19/05/2009 (thay đổi lần thứ 5) :
 
-         Họ tên người thay thế làm đại diện theo pháp luật : LÊ HỮU PHƯỚC
 
-         Chức danh                 : Chủ tịch Hội đồng quản trị
 
-         Sinh ngày : 10/11/1957      Dân tộc : Kinh          Quốc tịch : Việt Nam
 
-         CMND số  : 020102177    Ngày cấp : 06/05/2009   Nơi cấp : CA TP. HCM
 
-         Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú : 77 đường số 3, cư xá Đô Thành, Phường 4, Quận 3, TP. HCM
 
-         Chổ ở hiện tại : 77 đường số 3, cư xá Đô Thành, Phường 4, Quận 3, TP. HCM

 


Post by : admin