NEWS
LƯỚI   »  Lưới nylon sợi SE

 
Lưới nylon sợi se gút đơn : trắng và màu.
Lưới nylon sợi se gút đôi : trắng và màu.
Lưới được căng dọc, căng ngang.
Chỉ số sợi se : từ 210 D/4 đến 210 D/18
Kích thước lổ lưới : từ 15 mm đến 500 mm (2a)