NEWS
NET   »  Fishing Net

PA Monofilament Net with the single knot and double knot.
Colour : Natural white and kinds of colour.
Length and depth stretch.
Diameter :  0.15 mm – 0.90 mm
Mesh size (full mesh) : 15 mm – 1000 mm (2a).
 
Gút đôi Gút đơn
Lưới đánh cá  
  Lưới cước