NEWS
LƯỚI   »  Lưới đánh cá

Lưới cước PA sợi đơn, gút đơn : trắng và màu.
Lưới cước PA sợi đơn, gút đôi : trắng và màu.
Lưới được căng dọc, căng ngang.
Đường kính sợi đơn : từ 0,15 mm đến 0,90 mm
Kích thước lổ lưới : từ 15 mm đến 1.000 mm (2a)
 
Gút đôi Gút đơn
Lưới đánh cá  
  Lưới cước