NEWS
LƯỚI   »  Lưới đánh cá sử dụng trong nông nghiệp

 
Lưới cước PE sợi đơn, gút đơn : trắng và màu.
Lưới cước PE sợi đơn, gút đôi : trắng và màu.
Lưới được căng dọc, căng ngang.
Đường kính sợi đơn : từ 0,50 mm đến 1,20 mm
Kích thước lổ lưới : từ 30 mm đến 800 mm (2a)