NEWS
CHỈ CƯỚC   »  Chỉ cước PA

Chỉ cước polyamide  trắng và màu
Đường kính sợi từ: 0,15 mm đến 2.00 mm