NEWS
Cổ đông

Thông báo về việc thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị

Thứ tư, 28/04/2010, 06:49 GMT+7

Ông VÕ VĂN THÀNH - Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Nông nghiệp Saigon - nhận nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dệt lưới Sài Gòn từ ngày 27.4.2010.Người viết : SFN