NEWS
SHAREHOLDER

Thông báo về việc thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị

Thứ tư, 28/04/2010, 06:49 GMT+7

Ông VÕ VĂN THÀNH - Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Nông nghiệp Saigon - nhận nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dệt lưới Sài Gòn từ ngày 27.4.2010.


THÔNG BÁO Về việc Thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dệt lưới Sài Gòn


Post by : SFN