NEWS
Cổ đông

DỜI NGÀY TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

Thứ hai, 05/04/2010, 08:54 GMT+7

Công ty cổ phần Dệt lưới Sàigòn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 ( lần thứ II )

Thời gian:  8 giờ 30, ngày thứ sáu, 16.4.2010.

Địa điểm: Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Quận 4

                  số 85 - 87 đường Tân Vĩnh, Phường 6 , Quận 4Người viết : SFN