NEWS
SHAREHOLDER

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CT CP DỆT LƯỚI SÀI GÒN

Thứ tư, 24/03/2010, 03:42 GMT+7

THỜI GIAN :       8 GIỜ 30     NGÀY       04.03.2010       

ĐỊA ĐIỂM    :         KHÁCH SẠN CONTINENTAL

                             132 - 134 ĐỒNG KHỞI - QUẬN 1 - TP. HCM                  


 vui lòng xem file đính kèm

- Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên CT CP Dệt lưới Sài gòn  - Năm 2010

- Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên CT CP Dệt lưới Sài gòn - Năm 2010

- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội :

          Biểu 1 - ủy quyền cho cá nhân         ____________            Biểu 2 - ủy quyền cho HĐQT CT CP Dệt lưới Sài gòn


Post by : SFN