NEWS
Cổ đông

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CT CP DỆT LƯỚI SÀI GÒN

Thứ tư, 24/03/2010, 03:42 GMT+7

THỜI GIAN :       8 GIỜ 30    NGÀY  03.04.2010       

ĐỊA ĐIỂM    :         KHÁCH SẠN CONTINENTAL

                     132 - 134 ĐỒNG KHỞI - QUẬN 1 - TP. HCM                  


 

------------------------------------------------

 THƯ MỜI

------------------------------------------------

 
    Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Dệt Lưới Sài Gòn trân trọng kính mời :
 
QUÝ CỔ ĐÔNG CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT LƯỚI SÀI GÒN
 
Đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 được tổ chức :
 
     -         Thời gian : 8h30 Thứ bảy, Ngày 03 - 04 - 2010
 
     -         Địa điểm : Khách sạn Continental
                                 132 – 134 Đồng Khởi – Quận 1 – TP. HCM
 
      Rất mong Quý Cổ đông đến tham dự để Đại hội được thành công tốt đẹp.
           Trân trọng cám ơn.   
 
                                                        TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
             CHỦ TỊCH /LÊ HỮU PHƯỚC 
 

**Đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội hoặc gửi Giấy ủy quyền tham dự Đại hội về Cô Phương Thảo, trước ngày 30/3/2010.

Địa chỉ            : 89 Nguyễn Khoái, Phường 1, quận 4, TP HCM

Điện thoại       : 08 3 9400 534 - 08 3 9430 065

Fax                 : 08 3 9401 580

Email              : sfnetco@hcm.vnn.vn

** Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội vui lòng xem Mẫu Giấy ủy quyền

Giấy ủy quyền tham dự Đại hội     ( vui lòng xem file đính kèm)

       Biểu 1 - Giấy ủy quyền cho cá nhân  

       Biểu 2 - Giấy ủy quyền cho HĐQT CT CP Dệt lưới Sài gòn

 

 

----------------------------------------

  CHƯƠNG TRÌNH

-----------------------------------------

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
 
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT LƯỚI SÀI GÒN
 
 ********
 
* 8h00 đến 8h30 : Đón tiếp cổ đông
* 8h30 : Khai mạc đại hội
-         Tuyên bố lý do.
-         Giới thiệu chương trình – Giới thiệu thành phần tham dự.
-         Báo cáo tỷ lệ cổ đông tham dự - Khai mạc Đại hội.
-         Thông qua danh sách : Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.
-         Báo cáo và biểu quyết tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2009.
·      Báo cáo kết quả SX-KD năm 2009.
·      Quyết định tỷ lệ chia cổ tức năm 2009.
-         Báo cáo, thảo luận và biểu quyết :
·      Kế hoạch SX-KD năm 2010.
-         Báo cáo tiến độ di dời nhà máy ra khu công nghiệp.
-         Thông qua Nghị quyết Đại hội.
* 12h00 : Bế mạc Đại hội.
 

Người viết : SFN