NEWS
SHAREHOLDER

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2009

Thứ năm, 16/10/2009, 01:40 GMT+7

Kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm  2009 của CT y CP DỆT LƯỚI SÀIGÒN

- Qúy 3 năm 2009 DOANH THU đạt 31.212.872.222 đồng, đạt 87.9% so với quý 2 năm 2009.

- 9 tháng đầu năm 2009 DOANH THU đạt 95.358.811.687đồng, đạt 88.2% kế hoạch năm 2009.Post by : admin