NEWS
Cổ đông

THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIẤY PHÉP KINH DOANH

Thứ tư, 27/05/2009, 07:46 GMT+7


HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN  DỆT LƯỚI SÀI GÒN

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC THAY ĐỔI GIẤY PHÉP KINH DOANH

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh : Số 4103000049 Do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM cấp ngày 19/05/2009 (thay đổi lần thứ 5) :
 
-         Họ tên người thay thế làm đại diện theo pháp luật : LÊ HỮU PHƯỚC
 
-         Chức danh                 : Chủ tịch Hội đồng quản trị
 
-         Sinh ngày : 10/11/1957      Dân tộc : Kinh          Quốc tịch : Việt Nam
 
-         CMND số  : 020102177    Ngày cấp : 06/05/2009   Nơi cấp : CA TP. HCM
 
-         Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú : 77 đường số 3, cư xá Đô Thành, Phường 4, Quận 3, TP. HCM
 
-         Chỗ ở hiện tại : 77 đường số 3, cư xá Đô Thành, Phường 4, Quận 3, TP. HCM

 


Người viết : admin