NEWS
Cổ đông

THÔNG BÁO NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN SÀN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Thứ ba, 26/05/2009, 08:54 GMT+7

Ngày giao dịch cuối cùng đối với cổ phiếu SFN tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM : 03/06/2009

Ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu SFN tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội : Thứ năm -11/06/2009

  

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT LƯỚI SÀI GÒN

 THÔNG BÁO
 
V/v CHUYỂN NIÊM YẾT CỔ PHIẾU
RA SÀN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
 
          Căn cứ Giấy phép niêm yết số 205/QĐ-TTGDHN ký ngày 22/05/2009 do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cấp, Công ty Cổ phần Dệt Lưới Sài Gòn công bố việc niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
 
-         Tên tổ chức niêm yết     : Công ty Cổ phần Dệt Lưới Sài Gòn.
 
-         Tên giao dịch                  : Saigon Fishing Net Joint Stock Company.
 
-         Tên viết tắt                      : SFN
 
-         Trụ sở chính                   : 89 Nguyễn Khoái, Phường 1, Quận 4, TP. HCM
 
-         Website                           : www.sfn.vn
 
-         Vốn điều lệ                     : 30.000.000.000 đồng (ba mươi tỷ đồng)
 
-         Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh : Số 4103000049 Do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM cấp ngày 19/05/2009 (thay đổi lần thứ 5).
 
-         Các lĩnh vực kinh doanh chính :
o       Sản xuất và nhận gia công các loại chỉ cước.
o       Nhập khẩu các loại máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu cho nhu cầu sản xuất kinh doanh.
o       Kinh doanh các loại hạt nhựa, ngư cụ vật tư thủy sản, hàng may mặc, hàng mây tre lá.
o       Thiết kế, chế tạo máy móc, thiết bị, phụ tùng sản xuất lưới phục vụ các ngành thủy sản, nông nghiệp, xây dựng, thể dục thể thao và bảo hộ lao động.
o       Sản xuất, gia công, mua bán lưới trang trí, lưới cứu hộ, lưới ngụy trang, bao bì lưới.
 
-         Tên cổ phiếu                        : Cổ phiếu Công ty cổ phần Dệt Lưới Sài Gòn
 
-         Loại cổ phiếu                       : Cổ phiếu phổ thông
 
-         Tên giao dịch                       : SFN
 
-         Mệnh giá                              : 10.000 đồng/cổ phiếu (mười ngàn đồng)
 
-         Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết              : 3.000.000 cổ phiếu (ba triệu cổ phiếu)
 
-         Tổng giá trị cổ phiếu niêm yết theo mệnh giá   : 30.000.000.000 đồng (ba mươi tỷ đồng)
 
-         Ngày giao dịch cuối cùng tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM : 03/06/2009
 
-         Ngày hủy niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM    : 08/06/2009
 
-         Ngày giao dịch đầu tiên tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội : Thứ năm -11/06/2009
 
          TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
                     CHỦ TỊCH
             LÊ HỮU PHƯỚC

Người viết : admin