NEWS
Cổ đông

THÔNG BÁO về việc ký hợp đồng thực hiện công tác kiểm toán

Thứ năm, 12/05/2023, 02:08 GMT+7

Ngày 12/5/2023, Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn và Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học MOORE AISC đã ký hợp đồng số 05.23.190/MOORE AISC-DN1 về việc thực hiện công tác kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn cho niên độ tài chính 2023.Người viết : admin