NEWS
Cổ đông

THÔNG BÁO chọn công ty thực hiện công tác kiểm toán

Thứ hai, 08/05/2023, 01:18 GMT+7

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn quyết dịnh chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học MOORE AISC để thực hiện công tác kiểm toán cho niên độ tài chính 2023

 Người viết : admin