NEWS
Cổ đông

THÔNG BÁO

Thứ ba, 07/03/2023, 01:06 GMT+7

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà nội quyết định đưa cổ phiếu SFN vào diện bị kiểm soát vì vi phạm các quy định về công bố thông tin, cụ thể chậm công bố thông tin đã ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022. (Công bố thông tin nghị quyết chọn công ty kiểm toán: 26/5/2022; Công bố thông tin hợp đồng kiểm toán: 29/12/2022)Người viết : admin