NEWS
Cổ đông

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2022

Thứ ba, 18/10/2022, 03:17 GMT+7

Quý 3 năm 2022 Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn tổ chức hoạt động sản xuất - kinh doanh trong tình hình như sau:

- Giá nguyên liệu các loại vẫn ở mức cao, ảnh hưởng rất lớn đến giá thành sản phẩm.

- Giá xăng dầu tiếp tục tăng trong nửa đầu của quý, nghề đi biển gặp nhiều khó khăn, nhiều tàu đánh bắt nằm bờ. Thị trường tiêu thụ chỉ, lưới, vật tư đánh bắt thủy, hải sản đình trệ, sức mua thấp. Thị trường tiêu thụ chậm nên hiệu quả sản xuất - kinh doanh thấp.

Kết quả:

- Doanh thu đạt: 43.382.172.608 đồng.

- Lợi nhuận trước thuế đạt: 1.424.293.114 đồng.

Công ty lập kế hoạch huy động tối đa nguồn lực để tổ chức sản xuất - kinh doanh, cung cấp sản phẩm cho thị trường và tạo hiệu quả cho quý 4 năm 2022.

 Người viết : admin