NEWS
SHAREHOLDER

cÔNG BỐ THÔNG TIN XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Thứ hai, 05/09/2022, 07:31 GMT+7

Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gón bị xử phạt số tiền 315.000.000 đồng vì có hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn ký thuật.

Nguyên nhân: không phát hiện hệ thống xử lý nước thải xảy ra vấn đề.

Biện pháp khắc phục: trang bị bố sung hệ thống xử lý nước bộ  xử lý

Thời gian: trong tháng 9 và tháng 10/2022Post by : admin