NEWS
Cổ đông

cÔNG BỐ THÔNG TIN XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Thứ hai, 05/09/2022, 07:31 GMT+7

Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn bị xử phạt vi phạm hành chính vì có hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật.

Nguyên nhân: không kịp thời phát hiện hệ thống xử lý nước thải bị lỗi.

Biện pháp khắc phục: rà soát, cải tạo hệ thống xử lý nước thải.

Thời gian thực hiện biện pháp khắc phục: trong vòng 60 ngày kể từ ngày nhận quyết định xử phạt.Người viết : admin