NEWS
Cổ đông

THÔNG BÁO CHI CỔ TỨC NĂM 2022 Lần 1

Thứ tư, 31/08/2022, 02:43 GMT+7

Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi cổ tức bằng tiền.

- Chi tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền.

- Tỉ lệ thực hiện 7% /cổ phiếu (mỗi cổ phiếu nhận 700 đồng),

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/09/2022.

- Ngày thanh toán: 18/10/2022.

 

 

 

 

 Người viết : admin