NEWS
Cổ đông

THÔNG BÁO chọn công ty thực hiện công tác kiểm toán

Thứ năm, 26/05/2022, 06:51 GMT+7

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học MOORE AISC (tên cũ: Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM ) để thực hiện công tác kiểm toán cho niên độ tài chính 2022.Người viết : admin