NEWS
Cổ đông

THÔNG BÁO

Thứ năm, 12/05/2022, 02:01 GMT+7

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn nhất trí tiếp tục bổ nhiệm Ông Lê Hữu Phước làm Giám đốc Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn.

Nhiệm kỳ 3 năm, từ ngày 01/4/2022 đến 31/3/2025.Người viết : admin