NEWS
Cổ đông

THÔNG BÁO CHI CỔ TỨC NĂM 2021 (LẦN 2)

Thứ năm, 01/04/2022, 01:14 GMT+7

Căn cứ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022,

Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn tổ chức thực hiện chi cổ tức còn lại của năm 2021 bằng tiền mặt.

Tỉ lệ thực hiện: 9%/cổ phiếu (mỗi cổ phiếu được nhận 900 đồng)

Ngày chi cổ tức: 23/5/2022.

Ngày đăng ký cuối cùng: 15/4/2022Người viết : admin