NEWS
SHAREHOLDER

THÔNG BÁO CHI CỔ TỨC NĂM 2021 (LẦN 2)

Thứ năm, 01/04/2022, 01:14 GMT+7

Căn cứ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 31/3/2022,

Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn tổ chức thực hiện chi cổ tức còn lại của năm 2021 bằng tiền mặt.

Tỉ lệ thực hiện: 9%/cổ phiếu (mỗi cổ phiếu được nhận 900 đồng)

Ngày chi cổ tức: 23/5/2022.

Ngày đăng ký cuối cùng: 15/4/2022Post by : admin