NEWS
Cổ đông

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2021

Thứ tư, 19/01/2022, 03:33 GMT+7

Kết quả sản xuất - kinh doanh Quý 4 năm 2021 của Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn được thể hiện như sau:

Doanh thu: 52.573.055.447 đồng

Chi phí: 41.475.487.239 đồng.

Lợi nhuận trước thuế: 11.097.568.208 đồng.Người viết : admin