NEWS
Cổ đông

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Thứ tư, 15/09/2021, 07:57 GMT+7

Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn tiếp tục tạm ngừng các hoạt động sản xuất - kinh doanh (lần thứ 8) trong thời gian từ ngày 16/9/2021 đến hết ngày 30/9/2021.

Lý do: thực hiện các biện pháp về phòng, chống dịch Covid-19Người viết : admin