NEWS
Cổ đông

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Thứ hai, 30/08/2021, 04:02 GMT+7

 Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn tiếp tục tạm ngừng các hoạt động sản xuất - kinh doanh (lần thứ 7) trong thời gian từ ngày 30/8/2021 đến hết ngày 15/9/2021.

Lý do: thực hiện các biện pháp về phòng, chống dịch Covid-19Người viết : admin