NEWS
Cổ đông

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Thứ hai, 16/08/2021, 02:58 GMT+7

Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn tiếp tục tạm ngừng các hoạt động sản xuất - kinh doanh (lần thứ 6) trong thời gian từ ngày 16/8/2021 đến hết ngày 29/8/2021.

Lý do: thực hiện các biện pháp về phòng, chống dịch Covid-19Người viết : admin