NEWS
Cổ đông

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Thứ hai, 09/08/2021, 07:41 GMT+7

Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn tiếp tục tạm ngừng các hoạt động sản xuất - kinh doanh (lần thứ 5) trong thời gian từ ngày 09/8/2021 đến hết ngày 15/8/2021.

Lý do: thực hiện một số biện pháp về phòng, chống dịch Covid-19tạm ngừng hoạt động
Người viết : admin