NEWS
Cổ đông

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Thứ hai, 02/08/2021, 03:05 GMT+7

 Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn tiếp tục tạm ngừng các hoạt động sản xuất - kinh doanh (lần thứ 4) trong thời gian từ ngày 02/8/2021 đến hết ngày 08/8/2021.

Lý do: thực hiện một số biện pháp về phòng, chống dịch Covid-19Người viết : admin