NEWS
Cổ đông

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Thứ hai, 26/07/2021, 04:41 GMT+7

Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn tiếp tục tạm ngừng các hoạt động sản xuất - kinh doanh (lần thứ 3) trong thời gian từ ngày 26/7/2021 đến hết ngày 01/8/2021.

Lý do: thực hiện Chỉ thị 12-CT/TU ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Thành ủy TP.HCM về việc tăng cường một số biện pháp thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố.Người viết : admin