NEWS
Cổ đông

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Thứ hai, 19/07/2021, 01:37 GMT+7

 Công ty Cồ phần Dệt lưới Sài Gòn tiếp tục tạm ngừng các hoạt động sản xuất - kinh doanh (lần thứ 2) trong thời gian từ ngày 19/7/2021 đến hết ngày 25/7/2021.

Lý do: thực hiện Thông báo của UBND TP.HCM về việc thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.Người viết : admin