NEWS
Cổ đông

THÔNG BÁO triệu tập ĐHĐCĐTN 2021 và chi cổ tức năm 2020 lần 2

Chủ nhật, 07/02/2021, 02:58 GMT+7

- Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: ngày 02/4/2021 tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Quận 4, số 85-87 đường Tân Vĩnh, Quận 4, TP.HCM.

- Tạm ứng cổ tức năm 2020 lần 2 bằng tiền mặt: ngày 22/3/2021, tỉ lệ 7%/cổ phiếu.

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông: ngày 01/3/2021.Người viết : admin