NEWS
Cổ đông

THÔNG BÁO kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ (01/07/2021)

Cá nhân thực hiện giao dịch: Bà Huỳnh Thị Thanh Nghị,

Người nội bộ có liên quan với người thực hiện giao dịch: Ông Nguyễn Minh Trường, kế toán trưởng của Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn,

Loại giao dịch đăng ký: mua 2.000 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn.

Thời gian thực hiện: từ 01/6/2021 đến 30/6/2021.

Phương thức giao dịch: Khớp lệnh trên sàn giao dịch chứng khoán Hà nội.

Kết quả: đã mua 2.000 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn.

Người viết : admin Ngày : 01/07/2021

 

THÔNG BÁO giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ (28/05/2021)

Cá nhân thực hiện giao dịch: Bà Huỳnh Thị Thanh Nghị,

Người nội bộ có liên quan với người thực hiện giao dịch: Ông Nguyễn Minh Trường, kế toán trưởng của Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn,

Loại giao dịch đăng ký: mua 2.000 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn.

Thời gian thực hiện: từ 01/6/2021 đến 30/6/2021.

Phương thức giao dịch: Khớp lệnh trên sàn giao dịch chứng khoán Hà nội.

Người viết : admin Ngày : 28/05/2021

 
Người viết : admin Ngày : 22/05/2021

 
Người viết : admin Ngày : 19/04/2021

 
Người viết : admin Ngày : 02/04/2021

 
Người viết : admin Ngày : 10/03/2021

 
Người viết : admin Ngày : 10/03/2021

 
Người viết : admin Ngày : 10/03/2021

 

THÔNG BÁO triệu tập ĐHĐCĐTN 2021 và chi cổ tức năm 2020 lần 2 (07/02/2021)

- Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: ngày 02/4/2021 tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Quận 4, số 85-87 đường Tân Vĩnh, Quận 4, TP.HCM.

- Tạm ứng cổ tức năm 2020 lần 2 bằng tiền mặt: ngày 22/3/2021, tỉ lệ 7%/cổ phiếu.

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông: ngày 01/3/2021.

Người viết : admin Ngày : 07/02/2021

 
Người viết : admin Ngày : 29/01/2021