NEWS
Cổ đông

Người viết : admin Ngày : 15/11/2022

 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2022 (18/10/2022)

Quý 3 năm 2022 Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn tổ chức hoạt động sản xuất - kinh doanh trong tình hình như sau:

- Giá nguyên liệu các loại vẫn ở mức cao, ảnh hưởng rất lớn đến giá thành sản phẩm.

- Giá xăng dầu tiếp tục tăng trong nửa đầu của quý, nghề đi biển gặp nhiều khó khăn, nhiều tàu đánh bắt nằm bờ. Thị trường tiêu thụ chỉ, lưới, vật tư đánh bắt thủy, hải sản đình trệ, sức mua thấp. Thị trường tiêu thụ chậm nên hiệu quả sản xuất - kinh doanh thấp.

Kết quả:

- Doanh thu đạt: 43.382.172.608 đồng.

- Lợi nhuận trước thuế đạt: 1.424.293.114 đồng.

Công ty lập kế hoạch huy động tối đa nguồn lực để tổ chức sản xuất - kinh doanh, cung cấp sản phẩm cho thị trường và tạo hiệu quả cho quý 4 năm 2022.

 

Người viết : admin Ngày : 18/10/2022

 

THÔNG BÁO (05/10/2022)

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội quyết định đưa cổ phiếu SFN vào diện bị cảnh báo

Lý do: vi phạm công bố thông tin (Công bố thông tin không đúng thời hạn quy điịnh)

 

Người viết : admin Ngày : 05/10/2022

 

cÔNG BỐ THÔNG TIN XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH (05/09/2022)

Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn bị xử phạt vi phạm hành chính vì có hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật.

Nguyên nhân: không kịp thời phát hiện hệ thống xử lý nước thải bị lỗi.

Biện pháp khắc phục: rà soát, cải tạo hệ thống xử lý nước thải.

Thời gian thực hiện biện pháp khắc phục: trong vòng 60 ngày kể từ ngày nhận quyết định xử phạt.

Người viết : admin Ngày : 05/09/2022

 

THÔNG BÁO CHI CỔ TỨC NĂM 2022 Lần 1 (31/08/2022)

Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi cổ tức bằng tiền.

- Chi tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền.

- Tỉ lệ thực hiện 7% /cổ phiếu (mỗi cổ phiếu nhận 700 đồng),

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/09/2022.

- Ngày thanh toán: 18/10/2022.

 

 

 

 

 

Người viết : admin Ngày : 31/08/2022

 

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh (30/08/2022)

CỬA HÀNG KINH DOANH NGUYÊN LIỆU - VẬT TƯ THỦY SẢN

Điạ chỉ: 97/2/18 đường Kinh Dương Vương, Phường 12, Quận 6, TP.HCM

Người đứng đầu: NGUYỄN MINH TRƯỜNG

Người viết : admin Ngày : 30/08/2022

 
Người viết : admin Ngày : 10/08/2022

 
Người viết : admin Ngày : 05/08/2022

 
Người viết : admin Ngày : 30/07/2022