NEWS
Cổ đông

THÔNG BÁO về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị (19/04/2010)

Từ ngày 16/4/2010, Ông Võ Văn Thành -Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn- là đại diện vốn nhà nước và là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dệt lưới Sài Gòn thay cho Bà Nguyễn Thị Hồng Oanh.

Người viết : SFN Ngày : 19/04/2010

 

NGHỊ QUYẾT của Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ thường niên 2010) (19/04/2010)

          Ngày 16/4/2010 tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Quận 4, số 85-87 đường Tân Vĩnh,  Quận 4, TP. HCM, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn đã họp thường niên với sự tham dự của cổ đông đại diện cho 2.062.380 cổ phần, tương ứng với 68,75% vốn điều lệ.

Người viết : CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT LƯỚI SÀI GÒN Ngày : 19/04/2010

 
Người viết : CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT LƯỚI SÀI GÒN Ngày : 19/04/2010

 

DỜI NGÀY TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 (05/04/2010)

Công ty cổ phần Dệt lưới Sàigòn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 ( lần thứ II )

Thời gian:  8 giờ 30, ngày thứ sáu, 16.4.2010.

Địa điểm: Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Quận 4

                  số 85 - 87 đường Tân Vĩnh, Phường 6 , Quận 4

Người viết : SFN Ngày : 05/04/2010

 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2009 (02/04/2010)

Báo cáo tài chính năm 2009 đã kiểm toán

Người viết : SFN Ngày : 02/04/2010

 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CT CP DỆT LƯỚI SÀI GÒN (24/03/2010)

THỜI GIAN :       8 GIỜ 30    NGÀY  03.04.2010       

ĐỊA ĐIỂM    :         KHÁCH SẠN CONTINENTAL

                     132 - 134 ĐỒNG KHỞI - QUẬN 1 - TP. HCM                  

Người viết : SFN Ngày : 24/03/2010

 
Người viết : SFN Ngày : 17/03/2010

 

SFN THÔNG BÁO TRIỆU TẬP ĐHĐCĐ 2010 (11/02/2010)

 SFN: 02.3.2010 Ngày ĐKCC tham dự ĐHĐCĐ 2010

Người viết : SFN Ngày : 11/02/2010

 
Người viết : SFN Ngày : 20/01/2010