NEWS
Cổ đông

Người viết : admin Ngày : 19/07/2024

 

THÔNG BÁO (19/06/2024)

Kết quả khảo sát điạ điểm dự kiến di dời nhà máy tại Khu công nghiệp Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

Người viết : admin Ngày : 19/06/2024

 

THÔNG BÁO giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ (17/06/2024)

Cá nhân thực hiện giao dịch: Bà Huỳnh Thị Thanh Nghị.

Người nội bộ có liên quan với người thực hiện giao dịch: Ông Nguyễn Minh Trường, Phó Giám đốc của Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn.

Loại giao dịch đăng ký: mua 2.000 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn.

Thời gian thực hiện: từ 20/6/2024 đến 19/7/2024.

Phương thức giao dịch: Khớp lệnh trên sàn giao dịch chứng khoán Hà nội.

Người viết : admin Ngày : 17/06/2024

 

Thông báo v/v chọn công ty thực hiện công tác kiểm toán (05/06/2024)

Ngày 05/6/2024 Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn và Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam đã ký hợp đồng số 209/2024/HĐKT-AFCVN để thực hiện công tác kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính cho niên độ tài chính 2024 của Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn.

Người viết : admin Ngày : 05/06/2024

 
Người viết : admin Ngày : 19/04/2024

 

Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 (19/04/2024)

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn nhiệm kỳ 2024 - 2029:

        Chủ tịch: Ông Bùi Văn My             

        Phó Chủ tịch: Ông Lê Hữu Phước 

        Thành viên Hội đồng quản trị: Bà Lê Thị Phương Thảo

         Thành viên Hội đồng quản trị: Bà Cao Thị Thúy          

        Thành viên độc lập Hội đồng quản trị: Ông Nguyễn Bắc Hải

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn nhiệm kỳ 2024 - 2029:

        Trưởng ban Ban kiểm soát: Ông Ngô Hồng Giang

        Thành viên Ban kiểm soát: Bà Phạm Thị Cúc

        Thành viên Ban kiểm soát: Ông Nguyễn Văn Khai

 

Người viết : admin Ngày : 19/04/2024

 

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 (13/04/2024)

Vào lúc 8g35 ngày thứ sáu 12 tháng 4 năm 2024, Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tại Hội trường A, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Quận 4, TP.HCM, với sự tham dự của 31 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 2.654.334 cổ phần, có tỉ lệ 92,67% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (không bao gồm cổ phiếu quỹ).

Đại hội đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

- Kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2023

- Tỉ lệ chi cổ tức năm 2023 là 14%. Chi cổ tức còn lại của năm 2023 vào ngày 10 tháng 6 năm 2024 theo danh sách cổ đông được lập vào ngày 10 tháng 5 năm 2024.

- Kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2024

- Tiếp tục thực hiện nghị quyết ĐHCĐTN 2023 về thực hiện phương án di dời nhà máy.

- Đại hội đồng cổ đông đã bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029.

 

Người viết : admin Ngày : 13/04/2024

 
Người viết : admin Ngày : 08/04/2024

 
Người viết : admin Ngày : 18/03/2024