NEWS
Cổ đông

SFN Chi tạm ứng cổ tức năm 2018 (lần 1)

Thứ ba, 04/09/2018, 09:15 GMT+7

Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn chi tạm ứng cổ tức năm 2018 (lần 1) như sau:

Mức cổ tức: 6% trên mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Ngày chốt danh sách cổ đông: 18/9/2018.

Ngày chi cổ tức: 04/10/2018.



Người viết : admin