NEWS
Cổ đông

SFN Chi bổ sung cổ tức năm 2017

Thứ ba, 04/09/2018, 09:03 GMT+7

Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn chi cổ tức năm 2017 (lần 3) như sau:

Mức cổ tức: 1% trên mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu

Ngày chốt danh sách cổ đông: 18/9/2018

Ngày chi cổ tức: 04/10/2018Người viết : admin