NEWS
Cổ đông

THÔNG BÁO điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền của cổ đông

Thứ năm, 07/09/2017, 07:27 GMT+7

Điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông

chi bổ sung cổ tức năm 2016 và chi cổ tức lần 1 năm 2017 như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 21/9/2017 (thay vì 20/9/2017 như đã thông báo ngày 06/9/2017)

2. Ngày chi cổ tức: ngày 06/10/2017

3. Tỉ lệ chi cổ tức: 9%/cổ phiếu


 

THÔNG BÁO

Điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông

chi bổ sung cổ tức năm 2016 và chi cổ tức lần 1 năm 2017 như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 21/9/2017 (thay vì 20/9/2017 như đã thông báo ngày 06/9/2017)

2. Ngày chi cổ tức: ngày 06/10/2017

3. Tỉ lệ chi cổ tức:

- Chi bổ sung cổ tức năm 2016: 1 %/ cổ phiếu (mỗi cổ phiếu được nhận 100 đồng)

- Chi cổ tức năm 2017 - lần 1: 8%/cổ phiếu (mỗi cổ phiếu được nhận 800 đồng)

4. Địa điểm chi cổ tức:

- Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại văn phòng Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn từ ngày 06/10/2017. (vui lòng xuất trình CMND khi đến nhận cổ tức)

- Chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các công ty chứng khoán thành viên nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

 Thông báo nhận cổ tức


Người viết : admin