NEWS
Cổ đông

Công bố thông tin về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật

Thứ tư, 12/04/2017, 09:46 GMT+7

Căn cứ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn được thay đổi như sau:

Người đại diện theo pháp luật (cũ): Bà Nguyễn Thị Thúy - Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn.

Người đại diện theo pháp luật (mới): Ông Lê Hữu Phước - Giám đốc của Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn.Người viết : admin