NEWS
Cổ đông

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Thứ năm, 24/03/2017, 08:40 GMT+7

Vào lúc 8 giờ 30 ngày thứ sáu, 24 tháng 3 năm 2017, Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Tổng số cổ đông tham dự là: 78 người, đại diện 2.141.437 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỉ lệ 74,77%Người viết : admin