NEWS
Cổ đông

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2016

Thứ ba, 17/01/2017, 04:42 GMT+7

Kết quả sản xuất kinh doanh quý 4 năm 2016 của Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn:

- Doanh thu: 38.332.614.102 đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 2.891.692.187 đồngNgười viết : admin