NEWS
Cổ đông

THÔNG BÁO về Chi cổ tức lần 2 năm 2016 và tổ chức Đại hội cổ đông 2017

Thứ hai, 16/01/2017, 09:33 GMT+7

1. Chi cổ tức năm 2016 lần 2:

     Tỉ lệ chi cổ tức: 8% /cổ phiếu

      Ngày chi cổ tức: 03/3/2017

      Ngày đăng ký cuối cùng: 09/02/2017

2. Tổ chức Đại hội cổ đông 2017 vào ngày 24/3/2017Người viết : admin