NEWS
Cổ đông

BÁO CÁO TÀI CHÍNH quý 3 năm 2016

Thứ ba, 18/10/2016, 02:51 GMT+7

Kết quả sản xuất kinh doanh quý 3 năm 2016 của Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn như sau:

Doanh thu: 36.607.605.629 đồng

Lợi nhuận trước thuế: 3.397.558.115 đồngNgười viết : admin