NEWS
Cổ đông

THÔNG BÁO về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức lần 1 năm 2016

Thứ hai, 05/09/2016, 04:09 GMT+7

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT LƯỚI SÀI GÒN

Chi trả cổ tức năm 2016 - lần 1 - bằng tiền mặt.

Tỷ lệ thực hiện (cổ phiếu phổ thông): 8% / cổ phiếu.

Ngày đăng ký cuối cùng: 21/09/2016.

Ngày thanh toán: 05/10/2016.Người viết : SFN