NEWS
Cổ đông

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2016

Thứ hai, 18/07/2016, 08:52 GMT+7

Quý 2 năm 2016, kết quả sản xuất - kinh doanh của Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn đạt được như sau:

Doanh thu: 35.384.771.127 đồng

Lợi nhuận trước thuế: 3.361.898.981 đồng

Lợi nhuận sau thuế: 2.771.002.349 đồng

Lợi nhuận sau thuế quý 2 năm 2016 tăng 38,14 % so với cùng kỳ năm trước do lãi vay ngân hàng giảm, tỷ giá ngoại tệ tương đối ổn định, Công ty đầu tư máy móc thiết bị, đa dạng hóa sản phẩm.Người viết : admin