NEWS
Cổ đông

Kết quả giao dịch cổ phiếu của Ông Võ Văn Thành- thành viên HĐQT

Thứ năm, 23/06/2016, 07:02 GMT+7

Ông Võ Văn Thành - thành viên HĐQT đăng ký mua 10.000 cổ phiếu SFN từ ngày 23/5/2016 đến ngày 22/6/2016.

Kết quả số cổ phiếu đã mua: 0 cổ phiếu.

Lý do: giá mua không phù hợp.Người viết : admin